Taksäkerhet: Att säkra ditt tak

Taksäkerhet är en viktig aspekt att tänka på för alla fastighetsägare och hyresgäster. Ett säkert tak är en nödvändighet för att skydda människor och egendom från skador. Det finns många faktorer att tänka på när det gäller taksäkerhet, såsom materialet i taket, dess ålder, och den omgivande miljön.

Vad är taksäkerhet?

Taksäkerhet handlar om att förhindra skador från att uppstå på grund av fall från tak, föremål som faller från taket eller från skador som orsakas av extrema väderförhållanden. Att säkra ditt tak är avgörande för att skydda människor som arbetar på taket eller befinner sig i närheten av det. Det är också viktigt att tänka på säkerheten för dem som bor i byggnaden och för egendomen inuti.

Vad kan du göra för att säkra ditt tak?

För att säkra ditt tak bör du kontrollera takets skick regelbundet och åtgärda eventuella problem som uppstår. Det kan handla om att byta ut trasiga takpannor eller reparera läckage. Du bör också se till att taket är tillräckligt starkt för att klara av extrema väderförhållanden såsom stormar och tung snö. Om du är osäker på om ditt tak är tillräckligt säkert, kan det vara en god idé att anlita en expert på taksäkerhet för att göra en inspektion.

Taksäkerhet och fallskydd för tak

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Hittataklaggare.com är en ledande aktör inom taksäkerhet. Taksäkerhetskommittén, TSK, är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer och vi arbetar med att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten. På hittataklaggare.com presenteras TSK:s gemensamma standard för fallskydd på tak. Materialet bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS-standarder och Europeiska standarder.